Nous venons d'être informé, que dans le manuel 2009 de SVT 6éme des éditions Belin, à la page 75, on y parlait du petit système du "Petit jardin des écoliers" pour apprendre la reproduction végétative.

(Traduction en ESPERENTO)

 La 10an de novembro 2010

Ni estas ĵus informitaj, ke en la libro de la sesa klaso pri la vivoscienco kaj geologio , eldonita de « Belin » en 2009, paĝo 75, oni povas legi artikolon pri la malgranda sistemo de la ĝardeneto de la lernantoj por lerni la vegetan reproduktadon.
edition_Belin